wonen - Ad Mars Bouwmanager

een onder architectuur gebouwde woning heeft meerwaarde

Het spreekt voor zich dat een onder architectuur gebouwde woning letterlijk een meerwaarde heeft..Wij ontwerpen met gevoel voor verhoudingen en met kennis van materialen.Tel daarbij op dat we de marktwerking optimaal benutten. Dan begrijpt u dat de bouwkosten bij goede architectuur niet per definitie hoger zijn. Een met zorg en gevoel ontworpen woning: dat woont wel zo prettig.

gezinswoning
gezinswoning vergroten
gezinswoning
gezinswoning vergroten