kwaliteit - Ad Mars Bouwmanager

kwaliteit in bouwen en techniek

Op de tekenkamer leggen wij de kwaliteit van uw gebouw vast. Wij werken al sinds 2007 met het geavanceerde tekenprogramma 3-D modellingprogramma Revit-architecture. Daarin wordt het gebouw digitaal 3 dimensionaal opgezet. Vanuit dit model worden tekeningen gegenereerd. In tegenstelling tot het maken van afzonderlijke 2-D tekeningen verhoogt deze werkwijze de kwaliteit van het tekenwerk. Ook worden de gebouwen inzichtelijker gemaakt voor de gebruiker en de bouwer.